"מה שתעשה היום - עשוי לשפר את כל ימי המחר"
ראלף מרסטון

הסכמים במשפחה

עריכת הסכמים הינה מתכון לשקט נפשי בהקשר עם דיני המשפחה.

למשרדנו ניסיון רב בניהול מו”מ ועריכת הסכמים לרבות הסכמי ממון, הסכמי גירושין, הסכמי שלום בית, הסכמים בין ידועים בציבור, הסכמים לחיים משותפים, הסכמים להורות משותפת, הסכמים בין יורשים, הסכמי מתנה לרבות בין הורים וילדיהם.

הסכם ממון נחתם טרם הנישואין ומסדיר את ההתנהלות הכלכלית במהלך הנישואין וחלוקת הרכוש בעת פרידה. הסכם הממון מבטיח כי חלוקת הרכוש לעת פרידה תהא בהתאם להוראות הסכם הממון ומונע מחלוקות ומאבקים משפטיים בסוגיות רכושיות.

הסכם גירושין נערך ונחתם בעת פרידה/גירושין במסגרתו הצדדים מגבשים הסכמות הדדיות בכל הסוגיות הקשורות בגירושין, לרבות הגירושין עצמם, משמורת והסדרי שהות, מזונות הילדים וחלוקת הרכוש במטרה לייתר הליכים משפטיים ארוכים וכואבים הכרוכים בעלויות גבוהות.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין נערך ונחתם כאשר בני הזוג נמצאים במשבר קשה כאשר ספק אם יצליחו לשקם את יחסיהם, אולם הם אינם בטוחים כי ברצונם להתגרש. ההסכם כולל הוראות מוסכמות בתקופת שלום הבית והוראות למקרה שמי מהצדים או שניהם יחליטו להתגרש.

הסכם בין ידועים בציבור נערך ונחתם בין ידועים בציבור, בני זוג אשר אינם נשואים זה לזה אך מנהלים חיי משפחה תחת קורת גג אחת ומנהלים משק בית משותף. לידועים בציבור המבקשים להסדיר את חייהם המשותפים, לרבות את יחסי הממון ביניהם על מנת למנוע מצב בו התנהגות כלשהי שלהם תתפרש, על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי רשות משפטית כלשהי, כשונה מכוונותיהם ומטרותיהם, מומלץ לחתום על הסכם על מנת למנוע חילוקי דעות ולהגן על מערכת יחסיהם הטובה.

הסכם להורות משותפת נערך ונחתם כאשר בני זוג שאינם מקיימים קשר זוגי מעוניינים להביא ילד משותף לעולם ולגדלו בהתאם להסכמות ביניהם לרבות בעניין דרך הבאתו לעולם, משמורת, זמני שהות, חינוך, מזונות וכל עניין הקשור בילדם המשותף.

הסכם מתנה שכיח ומקובל בין בני משפחה. להסכמי מתנה מטרות רבות ביניהן שיקולי מס רכישה ומס שבח, הגנה על זכויות בת/ן זוג מפני נושים, הגנה על נכסים בפרק ב’, מניעת סכסוכי ירושה ועוד. להסכמי המתנה השלכות על כל התא המשפחתי וחשוב לקבל יעוץ מקצועי האם וכיצד נכון לערוך ולנסח הסכמי מתנה.

הסכם הלוואה בין הורים לילדים נערך על מנת להבטיח כי ההלוואה תושב להורים. הורים רבים מסייעים לילדיהם לרכוש דירה מתוך רצון לעזור לילדיהם ולצורך כך, מעניקים להם הלוואה מתוך הבנה כי הלוואה זו תוחזר להם ביום מן הימים. ההנחה המשפטית, כאשר מועברים כספים מהורים לילדיהם כי מדובר במתנה, בשונה ממקרים בהם מדובר בצדדים זרים זה לזה. הורים, אשר נתנו הלוואה לילדיהם מתוך ציפייה לקבל את כספם חזרה, עלולים למצוא עצמם במצב בו ילדיהם יסרבו להשיב להם את כספם ובית המשפט סיווג את הכספים כמתנה במקום כהלוואה. על מנת למנוע מצב בו הלוואה שנתנו הורים לילדיהם תסווג כמתנה יש לערוך הסכם הלוואה בין ההורים לילדיהם וככל שלילדיהם בני זוג, גם עם בני הזוג אשר יכלול את סכום ההלוואה והאופן בו ניתנה, מועד החזר ההלוואה ואמצעי ההחזרה, הגבלות על מקבל ההלוואה וכיו”ב.

להסכמי ההלוואה השלכות על כל התא המשפחתי המורחב, הורים, ילדים, אחים ונכדים וחשוב לקבל יעוץ מקצועי בטרם מתן הלוואה.

לייעוץ ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו

03-6958351