"אנחנו שורדים בעזרת מה שיש לנו, אבל אנחנו חיים בזכות מה שאנחנו נותנים"
ווינסטון צ'רצ'יל

צוואות ירושות ועזבונות

אין אדם שאין לו נגיעה לתחום הירושה לפחות פעם בחייו, אם כיורש ואם כמוריש. מדובר בתחום רווי רגשות עזים אשר עוסק לעיתים קרובות ברכוש רב.
משרדנו מתמחה בניהול וייצוג בהליכים בתחום דיני הירושה ומקפיד להתעדכן בכל סוגיות דיני הירושה באמצעות מעקב אחר חקיקה, פסקי דין, ספרות מקצועית ומאמרים במטרה ליתן יעוץ וייצוג מקצועי ללקוחותינו.

עריכת צוואות
רבים מדחיקים את המחשבה על המוות ומעדיפים לא לעשות צוואה. אין רגע נכון לערוך צוואה, כל מי שרוצה שעזבונו יחולק על פי רצונו – חשוב שיעשה צוואה.
עריכת צוואה שלא בהתאם לדין, עלולה להביא לפסילתה ולגרום לסכסוכים מתמשכים בין היורשים.
למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות לרבות צוואות מורכבות וצוואות הדדיות תוך מתן דגש על סוגיות המיסוי.

בקשות לצו ירושה ו/או צו קיום צוואה
צו קיום צוואה נועד להביא לקיומה של הצוואה ולהוציאה לפועל.
צו ירושה נועד להוציא לפעול את חלוקת עיזבון המנוח/ה בהתאם לחוק הירושה.
בהעדר צו ירושה או צו קיום הצוואה, לא יוכרזו היורשים ולא ניתן יהיה לחלק את העיזבון.
למשרדנו ניסיון רב בהגשת בקשות לצו ירושה וצווי קיום צוואה לרשם לענייני ירושה.

התנגדות לצוואה
כאשר אדם מגלה לאחר פטירתו של אדם הקרוב לו כי צוואת המנוח אינה משקפת את מה שנכון היה בעיניו כי יירשם בצוואה, וכאשר אדם מגלה ו/או מאמין כי המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה, כי קיימים פגמים בצוואה, כי היה מי שהתערב בעריכת הצוואה ו/או כי המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת מצד מי מהיורשים, פתוחה בפני האדם הקרוב להביא לביטולה ופסילתה של הצוואה, כולה או חלק ממנה באמצעות הגשת התנגדות לצוואה.
מדובר בהליכים קשים ומורכבים, כאשר העד המרכזי, המצווה, אינו בין החיים והם מצריכים ידע והבנה משפטית.
למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי התנגדות לצוואה ובהתגוננות מפני הליכים אלו.

הליכים לקביעת היקף העיזבון
אדם יכול להוריש ליורשיו רק את רכושו שלו. עזבונו של אדם כולל נכסים וזכויות שרכש המנוח במהלך חייו עד מועד פטירתו. לעיתים עזבונו של המנוח ידוע ומוסדר ולעיתים קמות טענות של צדדים שלישיים הטוענים לחלק מהנכסים/הזכויות הרשומים על שם המנוח או כאלו הטוענים כי יש להשיב לעיזבון המנוח נכסים שהוצאו שלא כדין.
טענות אלו מתבררות במסגרת הליכים לקביעת היקף העיזבון.
למשרדנו ניסיון רב בייצוג וניהול תובענות לקביעת היקף העיזבון ובהגנה מפני הליכים אלו.

ניהול עיזבון
מנהל עיזבון (זמני או קבוע) מתמנה לשמירה וניהול עיזבונו של אדם שנפטר כאשר זהות היורשים עדיין אינה ידועה ו/או כאשר היורשים אינם יכולים לנהל את העיזבון מסיבות שונות, בהן מורכבות העיזבון, סכסוך בין היורשים או חובות כבדים הרובצים עליו.
משרדנו ממונה למנהל עיזבון מטעם בית המשפט וייחודו בניהול עיזבונות במסגרתם נדרש ידע כלכלי וחשבונאי.

 

לייעוץ ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו

03-6958351